Anmälan till tentamen vid THS

Login med personnummer:


(ÅÅMMDDNNNN)

OBS! Viktigt att du kontrollerar att tentamenstillfället blir registrerat under "ANMÄLD" (grönt fält)